ประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬาฟุตบอล

By | 07/07/2017

ว่ากันว่าการเล่นกีฬาทุกชนิดก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เล่นทั้งทางตรงและทางอ้อมเสมอซึ่งกีฬาที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็ให้ประโยชน์กับทางเรามากมายอีกเช่นกันซึ่งกีฬาที่เราจะมาพูดนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เล่นมากมายวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างมาดูกันเลยจ้า

การเล่นฟุตบอลนั้นผู้เล่นจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลารวมทั้งต้องมีไหวพริบดีมีอารมณ์มั่นคงมีสมาธิดีมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้และตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องเพราะถ้าผู้เล่นมีอารมณ์มุทะลุดุดันขาดการตัดสินใจที่ดีจะทำให้การเล่นผิดพลาดบ่อยบ่อยได้ถ้าเป็นการแข่งขันก็จะทำให้พ่ายแพ้แก่ฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายอีกด้วย นักกีฬาฟุตบอลก็เป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงช่วยทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเช่นระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนโลหิตของเลือด อีกทั้งฟุตบอลยังเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมที่ร่วมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์เกือบทุกชนิดเช่นการวิ่ง การหลบหลีก การหลอกล่อ การแย่ง การรับ การส่ง การกระโดด การเตะ ตลอดถึงการใช้เท้าให้สัมพันธ์กับการสบสายตาได้ด้วยซึ่งปัจจุบันฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีกฎกติกาผู้เล่นต้องมีความเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นทำให้ฟุตบอลย่อมสอนให้ผู้เรียนรู้จากความยุติธรรมปฏิบัติตนให้อยู่ในขอบเขตอันพึงควรกระทำได้อีกด้วย

ซึ่งสรุปได้ว่ากีฬาฟุตบอลนั้นมีประโยชน์ต่อคนเรามากเช่นทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจที่แจ่มใสเข้าสังคมได้ดีทำชื่อเสียงให้กับตนเองและวงศ์ตระกูลได้ซึ่งในปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้ามีมากมายความวุ่นวายในสังคมก็ตามมาทั้งในเรื่องภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพการกีฬาจะช่วยให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนั่นเอง