ส่วนของประตูการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

By | 25/07/2016

เว็บแทงบอล

กีฬาฟุตซอลเป็นประเภทกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นกันมากในหมู่ของนักกีฬาและในกลุ่มของวัยรุ่นเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นส่วนช่วยลดการมั่วสุมของกลุ่มเยาวชนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังการช่วยให้ร่างกายของผู้เล่นมีความแข็งแรง ซึ่งกีฬาประเภทนี้สามารถเล่นได้ทุกช่วงอายุไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะมาฝึกหัดเล่นฟุตซอลได้เหมือนกัน

ส่วนของประตูที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนั้นประตูจะต้องตั้งไว้ตรงกลางของเส้นประตูในแต่ละด้าน ส่วนประกอบของประตูจะประกอบไปด้วย เสาทั้งสองข้างที่จะต้องมีระยะห่างจากมุมในแต่ละด้านเท่า ๆ กันและมีการเชื่อมต่อที่ยอดบนด้วยคานเป็นแนวขนานกับพื้น ระยะในระหว่างของเสาจะมีความยาว 3 เมตร จากความสูงใต้คานถึงพื้นของสนาม 2 เมตร เสาทั้งสองข้างและคานประตูจะมีความกว้าง 8 เซนติเมตรเท่ากัน และตาข่ายจะทำด้วยเส้นป่าน ปอ หรือเส้นไนลอน ผูกติดไว้กับด้านหลังของเสา และในคานประตูส่วนล่างจะถูกยึดไว้ด้วยวัตถุที่มีรูปโค้ง หรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม และความลึกของประตูจะมีระยะจากด้านในของเสาประตูไปยังส่วนด้านนอกของสนามการแข่งขันอย่างน้อย 80 เซนติเมตรที่อยู่บริเวณส่วนบนและ 100 เซนติเมตร ที่อยู่บริเวณส่วนพื้นด้านล่าง

ส่วนของประตูที่ใช้ในการแข่งขันนั้นประตูทั้งสองด้านจะต้องมีลักษณะที่เท่ากัน ไม่ผิดรูปไปจากเดิม และขนาดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจากการแข่งขัน