ขั้นตอนการใช้แขนในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์

By | 20/06/2016

สโบเบท

ว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลืมเรื่องเครียดๆ จากการทำงานได้เป็นอย่างดี  และเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ นอกจากทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังช่วยเผาผลาญไขมัน  ลดน้ำหนัก สัดส่วนในร่างกายกระชับทั้งสะโพก ต้นขา  และรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งเมื่อได้ลอยตัวอยู่ในน้ำ

การว่ายน้ำท่านี้ จะต้องอาศัยส่วนแขนและการเตะขาสัมพันธ์กัน และจะทำให้การว่ายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการใช้แขนในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ มีดังนี้

  1. การฝึกใช้แขนบนบกให้ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำมือลงสู่ระว่ายน้ำ และการเหยียดแขน

รวมถึงการจับน้ำ การดึง และการผลักน้ำ โดยฝึกบนบกก่อนแล้วค่อยฝึกในน้ำ ฝึกซ้ำๆ กันเป็นชุดๆ

  1. การฝึกการใช้แขนในน้ำลึกระดับอก โดยก้มตัว แล้วเหยียดแขนทั้งสองไปจับขอบสระ แล้วค่อย

ฝึกดึงแขนทีละข้างให้ถูกต้อง ฝึกทำซ้ำๆ กันเป็นชุดๆ

  1. การฝึกใช้แขนโดยใช้ขาหนีบแผ่นลอยตัว อยู่ระหว่างขาท่อนบน 2 ข้าง โดยใช้แขนทีละข้าง

เช่น ดึงแขนซ้าย 3 ครั้งติดต่อกันแล้วค่อยดึงแขนขวา 3 ครั้งติดต่อกัน จากนั้นให้ผู้ฝึกดึงแขนสลับให้ถูกต้อง แล้วฝึกทำซ้ำๆ กันเป็นชุดๆ

  1. การฝึกใช้แขนโดยจับแผ่นลอยตัว เริ่มฝึกโดยเตะขา 6 ครั้งต่อการใช้แขน 1 ครั้ง สลับซ้ายและ

ขวา และเมื่อเกิดความชำนาญแล้วจะใช้แขนเร็วขึ้นโดยเตะขา 3 ครั้ง ต่อการใช้แขน 1 ครั้ง สลับซ้ายและขวาเช่นเดียวกัน และฝึกทำซ้ำๆ กันเป็นชุดๆ

การที่จะว่ายน้ำในท่านี้ได้เร็วนั้น จะต้องอาศัยการเตะขาเข้าช่วยด้วย เพราะถ้าใช้แต่แรงเคลื่อนไหวจากแขนเราจะไม่สามารถว่ายน้ำได้ ดังนั้น การใช้แขนและเตะขาไปพร้อมๆกันจะทำให้สามารถเคลื่อนไหวไปในน้ำได้ และถ้าฝึกเป็นประจำจนชำนาญจะทำให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้น