ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ด้วยกีฬาฟุตซอล

By | 06/06/2016

SBO Thai

การเล่นกีฬาเป็นอีกหนึ่งอีกทางรักษาหนึ่งที่แพทย์หลายๆคนแนะนำให้ผู้ป่วยในระยะต่างๆเข้ารวมกิจกรรม เนื่องจากการเล่นกีฬานั้นนอกจากที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเราได้รับการฝึกแล้ว จิตใจของนักกีฬาก็เช่นกัน ก็จะได้รับการฝึกเหมือกับร่างกายอีกด้วย โดยเฉพาะการฝึกความอดทนขอสภาวะจิตใจในการเล่นกีฬา สำหรับใครที่หงุดหงิดง่ายและมีอารมณ์แปรปรวน หากมีการฝึกและมีการผ่อนคลายในการเล่นกีฬาประเภทนี้ก็จะช่วยให้คุณนั้นมีการฝึกฝนให้มีอารมณ์ที่เย็นลง

ความเครียดเป็นสภาพวะจิตใจที่ตื่นตัว หากนักกีฬาได้รับการฝึกการควบคุมความเครียด จะให้จิตใจคุณนั้นพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์หรือสภาวะแรงกดดันอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเหมือนกับการแก้ไขปัญหาต่างๆตามสถานการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่ารูปของเกมการเล่นจะออกมาเป็นแบบไหน ผู้เล่นก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้และสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่และสุกฝีมือของผู้เล่นเอง

กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาหนึ่งที่จำเป็นอย่างมกาที่จะต้องใช้การควบคุมอารมณ์อย่างมาก เนื่องจากเป็นการเล่นฟุตบอลที่มีลักษณะพื้นที่น้อย แถมยังมีรูปแบบของเมการแข่งขันที่เร็ว จึงเป็นปกติที่ผู้เล่นทั้งสองทีมนั้นจะเกิดกระทบกันเกิดขึ้น หากผู้เล่นคนไหนที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ก็จะไม่ถือโทษโกรธกัน เพราะว่านั้นคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆจริงๆ หรือมีผู้เล่นบางคนเจตนาทำผิดกติกา ก็จะสามารถกลับสู้สาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและพร้อมเดินเกมการแข่งขันต่ออย่างไม่ผิดซ้ำๆอีก